Vi har ikväll lanserat vårt nya namn och passar på att återge ett aktuellt inlägg på temat funktionsrätt:

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger deras ordförande Elisabeth Wallenius.

Mer information på Funktionsrätt Sveriges webb