Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet, Moritz – om digitalisering.

Mer information på deras hemsida om bl.a. Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster.

Länk till filmen