I flera stadsdelar har inrättats så kallad digital fixartjänst. Den riktar sig till pensionärer som erbjuds personligt stöd att klara av till exempel uppkoppling mot wifi, hur man letar efter uppgifter på nätet eller hur man ringer till barnen med videosamtal. Tjänsten kan se lite olika ut i olika stadsdelar.

På Östermalm har man – efter förslag från funktionshindersrådet – utökat tjänsten att även gälla för alla personer med funktionsnedsättning, utan åldersbegränsning. Inte heller behövs intyg om funktionsnedsättning.

Vi tycker det är en bra utökning av den digitala fixartjänsten, som mycket väl kan tas med i arbetet med verksamhetsplanen i övriga stadsdelar.