Pressmeddelande 12 november från Funktionsrätt Sverige med anledning av att EU enats om ett tillgänglighetsdirektiv:

Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Pressmeddelandet i sin helhet

Funktionsrätt Sveriges webb