Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige.

Hela nyheten på Myndigheten för delaktighets (MFD) webb

MFD:s sida med information om konventionen

FN:s konvention i korthet – film (med undertext)

Filmen på teckenspråk

 

Debatt: Tio år utan oberoende granskning av funktionsrätt

Trots att den svenska staten har ett folkrättsligt åtagande att säkerställa rättigheterna i konventionen har vi sett en utveckling med försämrade förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, skriver Elisabeth Wallenius på Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i SVT opinion idag

Funktionsrätt Sveriges debattartikel på SVT Opinion