Det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en person med synnedsättning inte kunde använda Försäkringskassans webbtjänst för att ansöka om föräldrapenning. Det framgår av en dom från Stockholms tingsrätt.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är det här den första domen som tydligt slår fast kraven för digital tillgänglighet.

DO:s pressmeddelande

Nyheten på Synskadades Riksförbunds webb

Lagen som verktygs analys och kommentar