Så här skriver HEJAOLIKA på sin webb 31 maj:

Nu är den här. Lars Lindbergs efterlängtade rapport om funktionshinderforskningen i Sverige. Läs hans slutsatser och förslag om hur forskningen kan förnyas.

Rapporten ”Forskningen som haltar” har skrivits på uppdrag av Hörselskadades riksförbund, som kämpar för att ”Disability Studies” ska etableras som en akademisk disciplin i Sverige.

Lars Lindberg är själv inte forskare men har arbetat med funktionshinderpolitik på många olika poster, bland annat under tio år på socialdepartementet. Han är numera projektledare inom Handikappförbunden.

– I alla dessa roller har jag löpande följt och uppdaterat mig om forskningens resultat och haft dialog med framförallt samhällsforskare. Jag har då också reflekterat över inriktningen på svensk funktionshinderforskning och vilken roll den spelar. Och att den lyser med sin frånvaro i många sammanhang, skriver Lars Lindberg i rapportens inledning.

Läs hela artikeln här

Lars Lindberg är även ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm.