Med denna rapport vill funktionshindersombudsmannen (FO) ge en bild av hur pandemin påverkat personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt i stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Områden som belyses är arbete och försörjning, utbildning, tillgång till information och kommunikation samt ny teknik, hälsa och individuellt stöd.

Årsrapport 2021