Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.

Debattartikeln i Dagens Samhälle 7 maj

Mer om utredningen/betänkandet på Heja Olikas webb

Nytt: regeringens pressmeddelande med länk till betänkandet