Det tar för lång tid när Stockholms stad ska hjälpa personer med funktionsnedsättning med bostäder och kontaktfamiljer. Staden klarar inte av att i tid hjälpa alla personer som fått rätt till det, skriver SVT Nyheter/Stockholm den 28 januari.

Hur Stockholms stad egentligen klarar av att ge hjälp till de personer som fått ett beslut enligt LSS och SoL är något man nu kommer att ta upp på kommunstyrelsens sammanträde på onsdag (1 februari).

Läs hela artikeln på SVT:s webb