Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden.

”Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, Snack__A12men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut.”

Länk till guiden