I dagarna har både Handikappförbunden och Lika Unika yttrat sig om det betänkande Kommissionen för jämlik hälsa lämnat.

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja agera, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman.

Här kan ni läsa Handikappförbundens debattartikel i Dagens Samhälle

– Lika massiv som tystnaden är kring funktionshinder, lika massiv är faktiskt våra kunskaper om läget. Jag förutsätter att Kommissionen för jämlik hälsa tar läget på allvar och trots regeringens svaga direktiv om funktionshinderperspektiv lägger förslag som kan vända utvecklingen åt rätt håll, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Här är hela Lika Unikas inlägg