Funktionsrätt Sverige skrev igår följande:

Protestera mot beslutet att lägga ned den nationella Hjälplinjen! Hjälplinjen som varje år tar emot 14 000 samtal från personer som behöver psykologiskt stöd, ska läggas ned!

NSPH skriver på sin kampanjsida Rädda Hjälplinjen: Linjen som etablerades i början av 2000-talet på initiativ av en rad brukarorganisationer, är den etablerade stödfunktion som människor hänvisas till när de behöver tillfälligt stöd vid psykisk kris. Hundratals samhällsaktörer – vårdgivare, myndigheter, kommuner, massmedia, skolor, företag, ideella organisationer och religiösa samfund – hänvisar till Hjälplinjen när de kontaktas av personer som mår psykiskt dåligt och akut behöver stöd

Länk till NSPH:s webb där uppropet kan undertecknas