Att vara kvalificerad för jobb men ständigt bortvald, det kan knäcka vem som helst. Sociala krav vid upphandling och bättre stöd till egenföretagare med funktionsnedsättning kan vara vägar framåt, skriver idag Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

”Bortvald. Igen. Och så den där gnagande känslan av att din rullstol kanske bidrog till att du inte kom vidare i rekryteringsprocessen den här gången heller.

Varje vecka funderar människor med funktionsnedsättning över varför de nekats en tjänst. Och fastän Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsrapport visar att Sverige hade den högsta sysselsättningen i Europa förra året, så är arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning avsevärt högre än för andra. Människor med funktionsnedsättning upplever också i högre grad än andra diskriminering på arbetsmarknaden, med fattigdom och ohälsa som följd.”

Debattartikeln i sin helhet delad från SvD

Artikeln på SvDs webb