Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren.

”Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att regeringsförklaringen ger oss besked.”

Pressmeddelandet i sin helhet (17 jan)

STILs uppmaning till partierna bakom januariavtalet

Nu är Stefan Löfven statsminister och då börjar också avtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att gälla.

Partierna har gjort upp om det här:
• Alla som har rätt till stöd ska få det.
• Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas.
• Behovet av tillsyn ska stärkas och definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. En ny utredning får dessa frågor på sitt bord.

Enligt uppgörelsen ska huvudmannaskapet för personlig assistans utredas en gång till. Men det har Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Bengt Eliasson avfärdat i en intervju med Assistanskoll.

STIL ser positivt på det som partierna gjort upp om. Men vi tycker att fler saker behöver göras.

Inlägget i sin helhet (18 jan)

Okunskap om inkludering

En formulering i januariavtalet får oss att baxna – påståendet att inkluderingstanken i skolan ”gått för långt”, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Debattartkeln i Upsala Nya Tidning