Idag publicerades vår artikel om rapporten ”Skillnadernas Stockholm” digitalt på ETC Stockholm Debatt.

”Tillsättandet av en kommission för ett hållbart Stockholm var ett stort, viktigt och välkommet initiativ. Vi uppmanar stadens beslutsfattare att ge kommissionen i uppdrag att belysa hur livsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Om jämlikhet skall uppnås, kan man inte bortse från vissa grupper och deras förutsättningar. Det måste vara utgångspunkten för kommissionens fortsatta arbete.”

Läs hela debattartikeln här