Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Socialstyrelsens presentation av rapporten

På SVT:s webb finns en artikel om den forskning som gjorts vid Karlstads universitet och som kommit fram till att förklaringen finns att hämta i stora samhällsförändringar. Där finns också tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Artikel i Metro 6/2