Försäkringskassan skrev den 20 oktober ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Hela pressmeddelandet

Riksförbundet DHR har med anledning av händelsen skrivit ett öppet brev till partiledarna. – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Öppet brev