”Vi accepterar aldrig LSS-utredningens förslag!”

Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innebär förslaget förändringar, som leder till en fullständig nedmontering av LSS intentioner. Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade all rätt att bestämma över sina egna liv, skriver Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

Debattartikeln i Dagens Samhälle i sin helhet (10 jan)

”Förslagen i LSS-utredningen strider mot mänskliga rättigheter”

Trots att den svenska staten har ett folkrättsligt åtagande att säkerställa rättigheterna i konventionen har vi sett en utveckling med försämrade förutsättningar för personer med funktionsnedsättning”, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Debattinlägget på SVT:s webb i sin helhet (14 jan)