Den ekonomiska utsattheten i vissa grupper av personer med funktionsnedsättning är akut, anser Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD) i en intervju i nyhetssajten Heja Olika.

Det var i februari 2018 som MFD presenterade sin senaste rapport, om funktionshinderspolitiken 2017. Den visar att personer med funktionsnedsättning har fått allt sämre ekonomisk standard jämfört med den övriga befolkningen.

Hela intervjun