Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Regeringen lämnade den 18 oktober över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

Läs mer här