I den rapport Så tillgänglig är staten 2016 som publicerades den 9 juni skriver Myndigheten för delaktighet (MFD) att arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden i jämförelse med föregående år. Trots att analysen, som gjorts på hela strategiperioden, visar en övergripande positiv utveckling är det långt kvar tills personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället.

Läs mer på MFDs webb