Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. DHR lämnade sedan in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.

Idag den 11 juni fastställde tingsrätten att Region Gävleborg gjort sig skyldiga till diskriminering gentemot Lars-Göran Wadén. Det är en unik dom – för första gången har en organisation drivet ett diskrimineringsärende angående bristande tillgänglighet i domstol och vunnit.

DHR:s pressmeddelande

Mer info på DHR:s webb