Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet (MFD) förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Filmen Universell utformning – så fungerar det samt länk till MFD:s pressmeddelande