Idag på Internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma den rapport som MFD, Myndigheten för delaktighet, nyligen lämnade till regeringen.

Analysen visar att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i samhällslivet än övriga befolkningen. Oavsett funktionsförmåga är flickor/kvinnors levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet sämre än pojkars/mäns inom undersökta områden, med vissa undantag. Det finns också tydliga skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män med funktionsnedsättning när det gäller tillgång till stöd.

Läs mer på deras webb där rapporten också finns att ladda ner (pdf, 1 MB).