Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter. 

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I rapporten har man brutit ner resultatet på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Undersökningen är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Undersökningen kommer att fortsätta under 2018.

Begripsams webb där rapporten kan hämtas

*Begripsam arbetar framför allt med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter och genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.