Här kan du ta del av fullmäktigemötet (se sista punkten på dagordningen)

Det nya gäller från 1 januari 2023 och nu tar implementeringsarbetet vid. En vägledning är under framtagande och informationstillfällen kommer att genomföras både för nämnder/bolag och för rörelsen.