Den 28 november 2022 tog kommunfullmäktige beslut om ny instruktion och ny organisation för stadens råd för funktionshindersfrågor.

Förändringarna gäller från 1 januari 2023.

En vägledning är under framtagande och informationstillfällen kommer att genomföras både för nämnder/bolag och för rörelsen.

Fullmäktigemötet 28 november 2022 (se sista punkten på dagordningen)