Assistansreformen är en mycket lyckad frihetsreform för de mest utsatta. Men nu urholkas lagen bakvägen genom myndighetsbeslut och domstolsavgöranden på ett sätt som går rakt emot lagstiftarnas ursprungliga intentioner, och utan att det finns några riksdagsbeslut om detta. Det är dags att politikerna återtar makten över LSS-lagstiftningen.

Det skriver Thomas Jansson, orförande FUB, Stig Nyman, Handikappförbunden, och Alf Lundin, rättsombud FUB, i Dagens Samhälle den 23 maj.

Läs hela debattartikeln här