Med anledning av den icke tillgängliga trappan i Rinkeby vill vår ordförande Anna Quarnström göra följande uttalande:

– Det känns tråkigt att vi inte kommit längre än så här. Att höga politiker i staden på fullt allvar kan inviga en trappa och samtidigt utan att blinka kan peka på en omväg som rörelsehindrade ska ta.

– Jag har inget emot pragmatiska lösningar. Det bästa skall inte vara det godas fiende. Men här verkar man ju bara ha struntat i de rörelsehindrade. Man har inte ens försökt.

– Såvitt jag kan bedöma har tillgänglighetsaspekten aldrig ens lyfts i projektet och det berörda funktionshindersrådet  inte ens tillfrågats. Jag kommer därför kräva en redogörelse från Stadsdelen och Trafikkontoret om hur detta ens är möjligt år 2020.

Pressmeddelande