Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

Propositionen blir offentlig 18 maj.

Pressmeddelande

Pressträffen är filmad och finns textad resp teckenspråkstolkad.

Funktionshinderspolitik sammanfattar synpunkterna från rörelsen

Lika Unikas synpunkter