Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar avstamp i samhällsperspektiv som fokuserar på attityder, social inkludering och delaktighet i samhället i stort. Det visar en ny rapport där forskaren Per-Olof Hedvall på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt kunskapsläget inom forskningen kring funktionshinder och delaktighet.

MFD:s nyhetssida med mer information

Rapporten Delaktighetsforskning och funktionshinder i sin helhet