Den 11 oktober skrev företrädare för 18 funktionshindersorganisationer i SvD Debatt:

”Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshindersrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som har barn med funktionsnedsättning kommer att få vår vardag fullständigt sönderslagen.”

Debattartikeln på SvD:s webb

Den första uppgiften för en ny regering måste vara att genomföra de ändringar som behövs i lagen för att omedelbart stoppa den negativa spiralen av avslag och nedskärningar i assistansen, skriver företrädare för funktionshindersrörelsen i en slutreplik den 31 oktober.

”Vi kräver en ny LSS-utredning, som tar ansvar för att Sverige förbundit sig till både FN:s funktionshinderkonvention och barnkonventionen. En LSS-utredning som återger människor med funktionsnedsättningar människovärdet och möjligheterna att leva ett liv som andra, med full delaktighet i samhället och frihet som individer. Men den akuta situationen kan inte vänta på resultatet av en ny utredning. Därför måste den första uppgiften för en ny regering vara att genomföra de ändringar som behövs i lagen för att omedelbart stoppa den negativa spiralen av avslag och nedskärningar.”