Under hösten genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting en kommunikationssatsning kring tandvårdsstöd för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, så kallad F-tandvård.

Hjälpen består av två delar: särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård och tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – för dig som har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

Läs mer på Vårdguiden