Regeringen har beslutat att ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda uppdragen.

Pressmeddelande

Kommentar från funktionshindersrörelsen: Lika Unika välkomnar regeringens initiativ för att öka arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning på bostads- och arbetsmarknaden. Att regeringen dessutom äntligen levererar förslag om att täppa till hål i diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet gör denna torsdag till en viktig dag. Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till två av dagens (24 aug) regeringsbeslut. Läs mer på deras webb.