Riksdagen beslutade igår att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda fr.o.m. 1 maj 2018 ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommentarer från funktionshindersrörelsen: