Regeringen beslutade den 24 augusti om en proposition till riksdagen som innebär att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Förbudet gällde endast företag som sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kommentar från funktionshindersrörelsen: ”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Läs mer i pressmeddelandet.