Förväntansdokumentet till Stockholms föräldrar är onödigt och missriktat. Att fler föräldrar hör av sig till skolan och ställer krav beror förstås inte på att de är respektlösa, utan på att skolan inte fungerar och att staden inte tar sitt ansvar för detta.

Det skriver Anna Quarnström, jurist, engagerad i funktionshindersfrågor och styrelseledamot i HSO Stockholms stad, som replik på skolborgarrådet Lotta Edholms (L) debattartikel i Dagens Samhälle.

Repliken i Dagens Samhälle i sin helhet