Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, framför i artikeln i Mitti Kungsholmen och Essingeöarna att barn med NPF-diagnoser är en utsatt grupp när det gäller skolfrånvaro och många familjer upplever att de inte för det stöd som de har rätt till. Många föräldrar upplever att kampen mot skolorna är orättvis och att det finns en maktobalans där skolan har tolkningsföreträde och skollagen är tandlös när det gäller vilket stöd som ska sättas in.

Länk till artikeln: ”Skollagen är tandlös för elever med NPF”