Funktionsrätt Stockholms stad har tillsammans med flera andra föreningar, gjort en skrivelse till Stockholms stad angående stadens agerande kring covid-19 och personer med funktionsnedsättning.

”Vi, föreningar som undertecknat denna skrivelse, oroas över Stockholms stads agerande rörande personer med olika funktionsnedsättningar under coronapandemin. Vi vill särskilt uppmärksamma staden på risken för smittspridning av covid-19 på LSS-boenden och vikten av att staden tar fram strategier och beredskap för att förhindra en utveckling lik den inom äldreomsorgen.” 

Hela skrivelsen hittar du här: Skrivelse om stadens hantering av covid-19

Svar på skrivelsen från socialborgarrådet Jan Jönsson hittar du här: Svar till Funktionsrätt 200511