Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp.

I en facebookgrupp har kvinnor delat berättelser om övergrepp. I veckan överlämnade gruppen ett upprop till Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, där flera av berättelserna citeras.

<

– Mycket handlar om utsatthet inom färdtjänsten men det handlar också om händelser inom föreningsvärlden och i några fall om pojkvänner och partners, säger Denise Cresso som har tagit initiativ till uppropet.

Upprop, berättelser samt länkar till media