Det är sant att det finns problem i LSS, men det är också sant att ”assistentmarknaden” i praktiken skapades av S-regeringen 1997 som införde en schablonersättning. Den blinda jakten på besparingar riskerar att strypa assistansreformen och att vi får tillbaka ett institutionsboende, skriver Lars Lindberg, S-föreningen funktionshinder och jämlikhet.

Lars Lindberg är också ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm.

Debattartikeln i Aktuellt i Politiken/Stockholmstidningen