I en skrivelse ställd till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) tar vi tillsammans med FUB Stockholm, DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad upp att staden behöver tillförsäkra att våra organisationer får tillgång till relevant statistik kring LSS- och SoL-insatser. Som det är idag saknas det uppgifter om delavslag och avslag i beslut, och därför saknas det också möjlighet att göra korrekta analyser över hur stödet fungerar.

Skrivelsen till socialborgarrådet

Socialborgarrådets svar