Det svaga politiska intresset för funktionshinderfrågor beror mycket på hur välfärdspolitiken har utvecklats generellt. Det menar Magnus Tideman som är professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad. Han anser också att det är en myt att Sverige är ”bäst i världen” på funktionshinderområdet, en rad länder har kommit längre. Läs hela intervjun här