I ett inslag i Sveriges Radio P4 framför vår ombudsman Sandra Lindquist att höga hyror och lokalbrist gör det svårt för föreningar att bedriva verksamhet i Stockholm.

”Det är dags för staden att göra ett omtag”, säger Sandra Lindquist, som vill att föreningsbidragen anpassas till hyresnivåerna.

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) menar däremot att de flesta föreningar klarar sig med det bidrag som ges i dag.

Inslaget i P4 Stockholm