I ett inslag i Sveriges Radio P4 framför vår ombudsman Sandra Lindquist att höga hyror och lokalbrist gör det svårt för föreningar att bedriva verksamhet i Stockholm.

Se inslaget här