”Idag är det teckenspråkets dag –  en dag som finns till för att uppmärksamma detta fantastiska språk som inte bara berikar vår språkflora utan även är ett fantastiskt medel för tillgänglighet och kommunikation. Teckenspråket erkändes som dövas första språk i Sveriges riksdag den 14 maj 1981. Historiskt sett har döva och teckenspråksanvändare utsatts för ett omfattande marginaliserande och förtryck. Idag har teckenspråket en naturlig och stark ställning i såväl svensk lag och internationell rätt.

Vad språket, och dess användare, inte har är en självklar juridisk status i Stockholms stad. Därför har kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor lyft att staden måste utreda teckenspråkets juridiska status i staden, dvs vilket ansvar man har för teckenspråksanvändare och språket. Skrivelsen är nu på remiss inom staden och HSO, SDF och HRF kommer att svara på remissen. Vi anser att staden har en lång väg kvar innan man uppfyller lag och konventioner som ska skydda språket och dess användare och att detta är en angelägen fråga för oss alla” skriver HSO:s ordförande Anna Quarnström.

Se även SVTs nyhetssida