Kommunstyrelsen i Stockholms stad fick förra hösten en skrivelse från dess funktionshindersråd där man föreslog att det görs en översyn när det gäller teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden.

Ärendet var i våras ute på remiss. Den 27 november behandlades det i kommunstyrelsen som beslutade enligt föredragande borgarrådet Daniel Helldéns förslag:

”Kommunstyrelsen beslutar därför att en översyn av teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden ska göras inom ramen för det arbete staden bedriver med program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.”

Förslaget till svar på skrivelsen och beslut i ärendet i sin helhet.

Remissyttrande från Stockholms Dövas Förening, Hörselskadades förening i Stockholm, Stockholms Dövas Ungdomsråd, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotlands län, Unga Hörselskadade i Stockholms stad, Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland, med stöd av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad – under namnändring till Funktionsrätt Stockholms stad.