Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning

Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder. I många skolor är bristen på speciallärare och specialpedagoger ett hinder för att kunna möta elevernas och lärarnas behov. En ny rapport från Skolverket visar också att diagnos ofta avgör om eleven ska beviljas särskilt stöd.

visa-enskild-publikation

Läs hela pressmeddelandet här, där även rapporten kan laddas ner