Levnadsvillkoren för vissa personer med funktionsnedsättning är sämre än för andra grupper i samhället. Bland annat är deltagandet på arbetsmarknaden lägre och brister inom utbildningssystemet riskerar ge lägre utbildningsnivå.

Det visar MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

För många svenskar har både hälsan och ekonomin kraftigt förbättrats under de senaste åren. Även många personer med funktionsnedsättning har kunnat ta del av denna utveckling. Det finns dock grupper som inte har kunnat ta del av utvecklingen i samma utsträckning.

Uppföljningen visar till exempel att hinder inom hälso- och sjukvården gör att personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Det riskerar bland annat ge sämre möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar.

Även brister i skolan när det gäller anpassningar gör att unga med funktionsnedsättning avbryter sina studier. Vilket ger lägre utbildningsnivå och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

I MFD:s uppföljning framgår också att deltagandet på arbetsmarknaden är lågt för personer med funktionsnedsättning. Särskilt personer med nedsatt arbetsförmåga blir utan sysselsättning vilket får negativa konsekvenser för ekonomin, det sociala livet och hälsan.

Artikel på Heja olika