Var femte kvinna med funktionsnedsättning har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Så skrev Jämställdhetsmyndigheten på Twitter i veckan och hänvisar till en analys av rapporten Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet, som myndigheten i år tog fram i samverkan med Myndigheten för delaktighet (MFD).

Myndigheterna anser att den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning kan förbättras genom en modernisering av de arbetsmarknadspolitiska verktygen, ett systematiskt arbete med ett kombinerat jämställdhets- och funktionshindersperspektiv samt genom insatser för att motverka diskriminering inom utbildningsväsen och inom arbetslivet.

Mer information och länk till analysen (Jämställdhetsmyndighetens webb)