Efter en lång process som påbörjades redan 2016 har vi efter flera möten med våra medlemsföreningar skickat in yttrandet över stadens remiss om funktionshindersrådens arbetssätt och organisation.

Remissyttrandet